Berth

שאל את הרופא: בחזרה

שאל את הרופא: בחזרה

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על הגב. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

בעיות שרירים

בעיות בעמוד השדרה דיסק