Berth

שאל את הרופא: הידיים והרגליים

שאל את הרופא: הידיים והרגליים

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על הידיים והרגליים. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

ידיים

רגליים