Berth

שאל את הרופא: רגליים

שאל את הרופא: רגליים

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על הרגליים. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

עגלים במותנו

Hamstrings וירכיים

הברך