Berth

שאל את הרופא: ניתוח

שאל את הרופא: ניתוח

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על הניתוח. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

שאלות על ניתוח