Berth

תרופות על ידי אפקט: סרטן

תרופות על ידי אפקט: סרטן

בחלק זה תוכל למצוא מידע על התרופות השונות לטיפול בסרטן. אל תשכחו את זה הוא רק מדריך - לדבר עם הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות לגבי טיפול.

באזורים המכוסים בסרטן

תרופות נגד סרטן ביולוגי

תרופות כימותרפיה

תרופות נגד סרטן הורמונליים

תרופות נגד סרטן אחרים

תרופות תומכות בשימוש בטיפול בסרטן

תרופות נגד סרטן ביולוגי

תרופות כימותרפיה

תרופות נגד סרטן הורמונליים

תרופות נגד סרטן אחרים

תרופות תומכות בשימוש בטיפול בסרטן

תרופות נגד בחילה

ביספוספונטים

מאיצי תא דם

משככי כאבים

סטראודים

אחר