Berth

מהי הרעלת דם?

שאלה

הדודים הם בבית חולים והוא התפתח זיהום.

אני לא מצליח למצוא מידע על זה - היית בטובך לתת לי קצת מידע על מצבו?

תשובה

אני מצטער לשמוע כי דודך פתח מצב חמור זה. אני מקווה שהוא עושה החלמה מהירה.

אלח הוא מצב בו חיידקים או פטריות הנמצאים בדם כתוצאה דלקת מקומית או חודר פציעה מתרבים.

זה קשור לסימפטומים כלליים חמורים של קדחת וקריסה.

זה יותר סביר שיקרה בחולים אשר במנגנוני הגנה טבעית מופחתים דרך בריאות לקויה, תזונה או גיל עניים.

אבחון דורש תרבות של הדם מזוהה בדרך כלל עם חקירות אחרות כדי לזהות את מקור הזיהום. טיפול מיידי באנטיביוטיקה לעיתים קרובות בשילוב הכרחי.

זה בדרך כלל בשילוב עם טיפול הלם הליווי במאמץ להתמודד עם המקור של הזיהום.