Berth

בעיות דם

בעיות דם

בממוצע, גוף האדם מכיל חמישה ליטרים של דם, ותאי הדם האדומים שלך מוחלפים כל 120 ימים. מחלות דם יכולות לנוע בין אנמיה, אשר נפוצה, הפרעות נדירות המשפיעות רק כמה. ניתן להשתמש בסעיף זה כדי לברר פרטים נוספים.

דם

כל הדם על

הפרעות דם

מצבים שכיחים

מחלות דם נדירות