Berth

יש לי קיכלי במשך שנתיים עכשיו

שאלה

אני סובל קיכלי (שאובחנה על ידי רופא המשפחה שלי) במשך שנים עכשיו.

בדרך כלל יש לי הפרשה לבנה עבה עם ריח מעט מאוד. בחודשים האחרונים היו לי התקפים שבו הפריקה לבנה עם גוון של חום, והריח לא נעים.

מה זה יכול להיות?

תשובה

יתכן כי יש לך חוזה זיהום שני בנוסף קיכלי הבסיסי.

יהיה עליך להיבדק על ידי רופא עבור אבחנה מדויקת כדי להתקבל, וכדי לקבל את הטיפול המתאים.

הייתי מציע לך לארגן כדי לדון בבעיה שלך עם הרופא שלך או אחות בפועל.

אם אתה מעדיף לא להשתתף המרפאה המקומית, אתה יכול להכיל עד המחאה במרפאת [מסטיק] רפואית genito-שתן.

אלה הם בדרך כלל מבוססים בבית החולים המקומיים מאורגנים במינויי גישה פתוחים. פרטי הייעוץ שלך יש יישלחו רק GP שלך בהסכמתך.