Berth

שאל את הרופא: ריאות

שאל את הרופא: ריאות

הארכיון שלנו מכיל תשובות לסוגיות ולבעיות של הריאות. אין לנו תשובות לכל הבעיות בתחום זה תשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. לכן, אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

Asbestiosis

אסתמה

סיסטיק פיברוזיס

דלקת אדר החזה

סרקואידוזיס

לעשן