Berth

שאל את הרופא: נשירת שיער

שאל את הרופא: נשירת שיער

הארכיון שלנו מכיל תשובות לסוגיות של נשירת שיער. אין לנו תשובות לכל הבעיות בתחום זה תשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

שאלות על נשירת שיער

גוף

ראש