Berth

שאל את הרופא: נשק

שאל את הרופא: נשק

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על השרירים והמפרקים בזרוע. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

שאלות על שרירים ומפרקים בזרוע