Berth

קליקים הירך שלי

שאלה

מפרק הירך שלי בקביעות לוחץ במיוחד אם אני קם ממצב של ישיבה - זה עושה רעש חזק למדי.

זה אינו כואב, אבל אני נראה משים הרבה יותר ממה שאני רגיל.

האם יש משהו שאני יכול לעשות?

אני חושש כי אולי יש לי בעיות בעתיד.

תשובה

אין זה סביר ביותר כי יש משהו לא נורמלי בגרימת שהלחיצה שאתה שם לב כאשר אתה קם.

בדרך כלל בעיה הירך, ב מישהי בגילך, יהיה קשור גם עם היסטוריה בעבר של פציעה או מחלה קודמת בילדות.

אם יש לך רקע כזה, זה יהיה שווה לך לדון בנושא עם הרופא שלך.

אם אתה מבוגר נורמלי בריא חווה שום כאב, אז סביר להניח שאתה הפכת מאוד מודע לתנועה של הרקמה הסיבית הקשה של הירך שלך חוצה את הבליטה הגרמית של הירך שלך.

זה אינו מזיק ואין מחסום לך פעילות גופנית וחתירה כושר.