Berth

אלרגית ביצת חיסון MMR

שאלה

יש בן 14 חודשים הישנים שלי תגובה אלרגית ביצים. פניו מתנפחות עד והוא הולך כל כתמים.

האם זה בטוח שיהיה לו את חיסון MMR או שעדיף להיות שלוש הזריקות בנפרד?

הייתי לו תגובה לחיסון השעלת: צרח ברציפות במשך ארבע שעות ולא לקבל את הזריקה השנייה.

תשובה

רגישות הביצה אינה קונטרה רשמי MMR.

אין ראיות לכך שיש את הזריקות בנפרד הוא יותר טוב מאשר החיסון המשולב.

עם זאת, כל חיסון הוא קריאת תיגר על המערכת ולכן כל הזרקה יכולה לייצר כמה חום או קלקול זמני.

הימנעות בדקירת השעלת בגלל התגובה הצורחת הגיונית, אבל הוא טועה בצד של זהירות (זה הגיוני מדי, לא?).

ודא כי אתה אומר רופא החיסון על התגובה הקודמת, כל אלרגיות ועל הבריאות הכללית שלו לפני שיש בדקירה.