Berth

שאל את הרופא: דיאטה וסוכרת

שאל את הרופא: דיאטה וסוכרת

הארכיון שלנו מכיל תשובות למספר שאלות על תזונה וסוכרת. אין לנו תשובות לכל הבעיות בתחום זה תשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

שאלות על תזונה וסוכרת