Berth

שאל את הרופא: עיניים

שאל את הרופא: עיניים

הארכיון שלנו מכיל תשובות לסוגיות ולבעיות של העיניים. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. לכן, אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

קטרקט

דלקת הלחמית

מחלות עיניים

floaters

Styes

יחס