Berth

בדיקת דם

שאלה

הייתי רוצה לדעת מה קורה כאשר מישהו יש בדיקת דם.

מה המכשירים משמשים? מה קורה לתוצאות?

תשובה

ישנם רבים, רבים בדיקות דם שונות עבור כל מיני בעיות - לעומת זאת, מה שאתם חווים הוא תמיד זהה.

הרופא או האחות יהיה לשים להקת משרד סביב הזרוע שלך כדי להפוך את הוורידים להתנפח קצת - זה לא נוח אבל לא כואב. לאחר מכן הם מכניסים מחט לווריד בעיקול זרועך ולקחת קצת דם לתוך המזרק.

המחט הולכת היא עקיצה קטנה אבל זה לא צריך להיות מאוד כואב. אם היית מאוד מודאגים מזה שהם יכולים לשים קצת קרם או ספריי על העור הראשון, אשר יעשו את זה מעט רדום.

הדם הוא לשים אז בתוך מכולות שונות ונשלח המעבדות איפה הוא שמים אותו מכונות שונות לעשות את הבדיקות השונות.

התוצאות נשלחות בחזרה לרופא שלקח את הדם והוא או היא אז יהיה לדון בתוצאות איתך.