Berth

טיפולי זיהומים פטרייתיים

טיפולי זיהומים פטרייתיים

בחלק זה תוכל למצוא מידע על התרופות נגד פטריות השונות המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים. אל תשכחו את זה הוא רק מדריך - לדבר עם הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות לגבי טיפול.

דלקות עור כגון ברגל גזזת הספורטיביות

זיהומים תראש

antifungals אוראלי והזריקו