Berth

ריאות

ריאות

קשיי נשימה יכולה להיות מלחיצה מאוד. אנו דנים גורמים ואפשרויות טיפול במחלות ותנאים לעניין הריאות. יש לנו דפי מידע בדבר התמכרות עישון וסרטן. צוות הרפואי שלנו הקליט אפשרויות טיפול רפואי וכירורגי האפשר כדי שתוכלו לשקול אם אתה לחלות ואת יחידים בתי פורומי הדיון שיכול להציע תמיכה כפי שהם נמצאים במצב דומה כמוך.

ריאות

עובדות ריאות

יש לנו מידע על תלונות היומיום הקשורים לריאות, כמו גם התנאים לטווח ארוך, לרבות סיסטיק פיברוזיס TB.
שאל את הרופא

שאל את הרופא

ארכיון של שאלות רלוונטית לריאות אשר GP בתוך הבית שלנו ענתה. אולי השאלה שלך כבר שאלה והשיבה?
טיפולים

אפשרויות טיפול בבעיות ריאות

כאן תוכלו למצוא מבחר של אפשרויות טיפול עבור בעיות ריאות.