Berth

אשתי לאחר ציסטה סחוטה

שאלה

אשתי אובחנה עם ציסטה מתחת לזרועה השמאלית.

אנטיביוטיקה לא עזרה. זה עדיין כואב והיא ניתנה על תאריך כדי לקבל אותו סחוט.

אתה יכול להגיד לי מה הוא ציסטה ואיך זה ינוקז?

האם ציסטות מבשר דבר אחר?

תשובה

ציסטה היא בלוטה חסומה. העור הוא מלא של 'בלוטות חלב' אשר לשמור על בריאות העור.

עם זאת, אם אחד מקבל נחסם והיא ממשיכה לייצר שמן (נוזל חלב), אז הוא יקבל יותר ויותר גדול לכאב ואי נוחות גרימה.

לפעמים בלוטות נפוחות אלה עשויים להיות זיהום בהם אנטיביוטיקה יכולה לעזור אבל בדרך כלל הם גם לנקז את עצמם או שהם צריכים סחוט על ידי חיתוך אותן פתוחות.

לאחר סחוט, הם צריכים לרפא לאורך ולא לגרום צרות נוספות.

הם אינם קשורים עם כל סוג אחר של מחלה.