Berth

תרופות בלוטת התריס במהלך ההריון

שאלה

יש לי התריס הפרוע ואת רוצה לדעת אם נופל בזמן ההריון על carbimazole עושה שום נזק לתינוק.

תשובה

Carbimazole עושה לחצות את השליה, אבל בתנאי של מנת האמא נמצאת בטווח הרגיל, ומצב בלוטת התריס שלה מנוטר, אין ראיות לפגיעה בעובר.

ואכן, מחקרים הראו כי שכיחויות מומים מולדים גדולות של ילדים לאמהות יתר של בלוטת תריס אשר נותר ללא טיפול מאשר אלה שאליהם טיפול עם carbimazole ניתן.

לעתים נדיר ביותר, טיפול עם carbimazole נקשר עם מומים של פיתוח עור של התינוק.

המינון של carbimazole מוסדר על ידי כל המצב הקליני של מטופל.

המינון הנמוך ביותר האפשרי מומלץ, וזה יכול להיות מופסק סביב 36-37 שבועות של הריון, על מנת לצמצם את הסיכון לסיבוכים.

Carbimazole מופרש בחלב, אם להמשיך בטיפול במשך הזמן של ייצור החלב, אמא לא צריכה להמשיך להניק את תינוקה.