Berth

תרופות על ידי אפקט: רפואת מטיילים

תרופות על ידי אפקט: רפואת מטיילים

בחלק זה תוכל למצוא מידע על הסוגים השונים של חיסונים, בתוספת תרופות עבור בעיות הנוסעות נפוצה כגון בחילות ושלשולים. אל תשכחו את זה הוא רק מדריך - לדבר עם הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות לגבי טיפול.

מלריה

בריאות מסעות

Antidiarrhoeal

rehydration

עקיצה ועקיצות

כוויית שמש

מחלת נסיעה

חיסונים