Berth

שאל את הרופא

שאל את הרופא

הארכיון שלנו מכיל יותר מ 6000 תשובות לבעיות רפואיות היומיום. אין לנו תשובות לכל הבעיות והתשובות לבעיות ספציפיות לא יכול לחול על כולם. לכן, אם אתה שם לב סימפטומים רפואיים או להרגיש שלא בנוח, כדאי תמיד להתייעץ עם הרופא שלך.

קראו תשובות לפי נושאים