Berth

סוכרת

סוכרת

סוכרת היא מצב ארוך שנים והוא במגמת העלייה באוכלוסייה. אנו מציעים עצה כיצד לשנות את סגנון החיים שלך כדי לגרום לך יותר אחראי הרגלי התזונה וסוכר שלך. כמו כן, אנו מייעצים לך על אפשרויות רפואיות יש לך כאפשרויות שיעזרו לך לשמור על חיים נורמליים. בנוסף, תוכל למצוא תמיכה מרשימת אנשי קשר הצדקה ובפורומי הדיון אשר יש לו את המחשבות ותמיכה מאחרים שיש להם סוכרת.

סוכרת

עובדות סוכרת

כאן תוכלו למצוא עצות על סוגים עיקריים של סוכרת הסיבוכים אשר עלולות להתעורר עם מצב זה.
שאל את הרופא

שאל את הרופא

ארכיון של שאלות רלוונטיות לסוכרת אשר GP בתוך הבית שלנו ענתה. אולי השאלה שלך כבר שאלה והשיבה?
טיפולים

טיפולים לסוכרת

כאן תוכלו למצוא מבחר של אפשרויות טיפול לסוכרת.