Berth

מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את זכותו של כל פרט לפרטיות הפרטית. אנו נאסוף ונשתמש במידע באמצעות אתר האינטרנט שלנו רק בדרכים המפורטות בהצהרה זו. הצהרה זו חלה אך ורק על מידע שנאסף באתר BERTH.KLESKA.COM.

איזה סוג של מידע אנו אוספים?

איננו אוספים מידע אישי על מבקרים. אנו אוספים רק מידע מצטבר המתייחס למבקרים, כולל שם תחום, דפים שביקרת בהם, כתובות אתרים מפנות ומידע אחר זמין לציבור. BERTH.KLESKA.COM משתמש במידע זה כדי לסייע בשיפור האתר והשירותים שלו, וכדי להתאים אישית את תוכן הדפים שלו עבור כל אורח בנפרד.

כיצד אנו מגינים על מידע המבקר?

האבטחה של המידע האישי שלך חשובה לנו. אנו מקפידים על סטנדרטים מקובלים להגנה על המידע האישי שהוגש לנו, הן במהלך השידור והן לאחר קבלתו. אם יש לך שאלות בנוגע לאבטחת המידע האישי שלך, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת info@berth.kleska.com.

שום מידע אישי של המשתמש לא יימכר אי פעם או ישותף עם צד שלישי כלשהו. כל מידע אישי ישוחרר רק בהתאם לחוק.

האתר שלנו נסרק על בסיס קבוע עבור חורים אבטחה כדי להפוך את הביקור שלך באתר שלנו בטוח ככל האפשר.

קובצי Cookie

קובצי Cookie הם קבצים קטנים שהאתר מעביר למחשב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך (אם תרשה), המאפשר למערכות של האתר או של ספק השירות לזכור מידע מסוים. לדוגמה, אנו משתמשים בקובצי cookie כדי לעזור לנו לאסוף נתונים מצטברים על התנועה באתר, כדי שנוכל להציע שירותים טובים יותר בעתיד.

אנו משתמשים בקובצי cookie כדי לאחסן מידע על העדפות מבקרים. פעולה זו עוזרת לנו לשלוח מידע לפי העניין של המבקר על ידי מעקב אחר הדפים שבהם הוא מבקר ב- BERTH.KLESKA.COM.

מלבד זאת, אם ברצונך להשבית את קובצי ה- cookie, תוכל לעשות זאת על ידי מעקב אחר אפשרויות הדפדפן המתאימות. אבל אם תבחר להשבית את קובצי ה- cookie, היא עלולה להגביל את השימוש שלך בתכונות מסוימות באתר שלנו.

ספקים של צד שלישי

אנחנו יכולים להציע או לכלול מוצרים של צד שלישי. אנו משתמשים בפרסום ב- Google AdSense באתר שלנו.

Google, כספק של צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie להצגת מודעות באתר שלנו. השימוש של Google בקובץ ה- cookie מאפשר לה להציג מודעות למשתמשים שלנו, על סמך הביקור שלהם באתר שלנו ובאתרים אחרים באינטרנט. משתמשים יכולים לבטל את הצטרפותם לקובץ ה- cookie על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות של Google.

רשת Google AdSense עשויה לאחסן באופן אוטומטי את כתובות ה- IP שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות

כל שינוי שיבוצע במדיניות הפרטיות יעודכן כאן.

שונה לאחרונה בתאריך 2017-12-09