Berth

תאונות ועזרה ראשונה

תאונות ועזרה ראשונה

הנה תאונות ומרכז בריאות ועזרה ראשונה. כאן תוכלו למצוא מידע על הפציעות הנפוצות ביותר וכיצד הטובה ביותר לטפל בהם. בנוסף יש לנו את החדשות וסרטונים הקיימות בדבר סיוע ודיונים ראשונים ממשתמשים אחרים החולקים את חוויותיהם בעניין.

עזרה ראשונה

תאונות ועובדות עזרה ראשונה

כאן תוכלו למצוא עצות על תרחישים עזרה ראשונה נפוצות כגון דימום מהאף, כוויות, התקפי לב ועוד.