Berth

עובדות ריאות

עובדות ריאות

בחלק זה אתה יכול לברר על סרטן ריאות - הצורה הנפוצה ביותר של סרטן אירופה. ישנם גם דפי מידע על תלונות היומיום הקשורים לריאות, כמו גם התנאים לטווח ארוך, לרבות סיסטיק פיברוזיס TB.

ריאות

כיצד להתמודד עם מחלת ריאות

אחד מכל שבעה אנשים באירופה מושפע מחלת ריאות. אנחנו מסתכלים על האתגרים העומדים בפניהם.

דפי מידע

תלונות נפוצות

עישון וריאות

תנאים אחרים